Village Le Chat 58 te Écuras
         Hiawatha

Welkom op de website van Village Le Chat 58 en
fijn dat we onze woning aan je mogen laten zien.

Subtitle

Aansprakelijkheid / disclaimer

Deze website staat los "Village Le Chat", de gemeente Écuras, een specifieke woning of enig andere organisatie. Deze website is puur een privé hobby project.


De webmaster behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande berichtgeving deze website te wijzigingen en/of veranderingen aan te brengen. 


Foto's en beschrijvingen zijn uitsluitend bedoeld om u een zo'n reëel mogelijk beeld te geven van de werkelijkheid.  De foto's zijn NIET bewerkt en de teksten zijn naar eer en geweten geschreven. Toch zal er altijd de mogelijkheid bestaan dat u (kleine) afwijkingen aantreft. 

Deze website bevat linkjes naar andere websites die eigendom zijn van en/of worden beheerd door derden, zoals makelaars, Village Le Chat, luchtvaartmaatschappijen,  busvervoerders, woning-eigenaren en veel meer.
Over deze websites heeft de webmaster geen enkele zeggenschap, waarvoor hij dan ook geen enkele aansprakelijkheid kan dragen.