Village Le Chat 58
Hiawatha

Welkom op de website van Village Le Chat 58 en
fijn dat we onze woning aan je mogen laten zien.

Click here to edit subtitle

Aansprakelijkheid / disclaimer

WEBSITE
Le Chat 58 behoudt zich het recht voor om zonder vooraf-gaande berichtgeving deze website te wijzigingen en/of veranderingen aan te brengen. 

Foto's en beschrijvingen zijn uitsluitend bedoeld om u een zo'n reëel mogelijk beeld te geven van de werkelijkheid. 
De foto's zijn door ons NIET bewerkt en de teksten zijn naar eer en geweten geschreven. Toch zal er altijd de mogelijkheid bestaan dat u (kleine) afwijkingen aantreft. Wijzigingen aangebracht door het park zullen zo snel mogelijk worden verwerkt nadat wij de wijzigingen hebben vernomen.

Deze website bevat linkjes naar andere websites die eigendom zijn van en/of worden beheerd door derden, zoals makelaars, Village Le Chat, luchtvaartmaatschappijen, busvervoerders, woningeigenaren en meer.
Over deze websites hebben wij geen enkele zeggenschap, waarvoor wij dan ook geen enkele aansprakelijkheid kunnen dragen.